× Liên Hệ Khuyến mại

Chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền? Bảng giá năm 2022